TOPlist Úvod | SPODNÍ ZÁVLAHA

 

Úvodem bych chtěl poukázat na jednu ze základních potřeb většiny lidí, kterou jsme zdědili po předcích a tou je potřeba mít ve svém domě nějakou rostlinku, kus přírody, která zůstala za okny našeho příbytku. Působí zde také tradice, protože donedávna se žilo v přízemních stavbách obklopených vhodně přizpůsobenou okrasnou a užitkovou vegetací.

 

Dnešní trend upravených zahrad a okolí domků  esteticky nedovoluje provozování záhonů se zeleninou a s bylinkami, tak, jak to známe z časů našich babiček. 

Řešení tohoto bylo za socializmu, kdy obyvatelé paneláků si pořizovali příměstské zahrádky na kterých pěstovali rostliny, které se pak spotřebovávaly v domácnostech. I tento způsob samovýroby potravin  je na ústupu. Díky obchdním řetězcům je možno všechno zakoupit. Ale v jaké kvalitě.

 

Při zadání slova hydroponie a nebo aquaponie na youtube se můžete podívat, jak se v dnešní době pěstuje třeba zelený salát. Dostane svou lodičku a spokojeně si plave v obrovském bazénu, kam majitel bazénu občas nalije nějakou tu chemikálii pro lepší růst. Takže my, pokud si takový salátek koupíme, tak v podstatě jsme si koupili něco jako leknín, který vyrostl na chemických látkách.

 

Tyto a další podněty mně vedly k tomu, abych se začal zajímat o závlahu, to z důvodu, že pro rostlinstvo je to jedna z nejdůležitějších potřeb a při pěstování rostlin spotřebuje mnoho času a tím odradí velký počet možných úspěšných zahrádkářů. 

Závlahy s velkým množstvím různých čidel řízených počítačem jsem po zralé úvaze vyloučil. Nakonec jsem skončil u kapilární, knotové, spodní závlahy. Má spoustu výhod hlavně nízké pořizovací náklady, nízké provozní náklady a dobré pěstební výsledky. Díky fyzikálním zákonům nevyžaduje složitou regulaci, nedochází k přemokření a přebytečná voda například při dešti je uskladňována do zásobníku. Toto je důležité, protože je uskladňována dešťová voda, která neobsahuje rozpuštěné látky a tím neovlivňuje kvalitu půdy či substrátu.

 

Tento systém pracuje nepřetržitě bez dodávka energie. Životnost této technologie je díky jednoduchosti a použitých materiálů dlouholetá. Navázal jsem na několik publikovaných vynálezů pana MUDr Syrovátky.